Your screen is too small to properly display desktop version of our website. Visit the mobile version!

Mobile version
jaZZ & beyond Improvised Music Festival 2018: Individualism


Zimpel / Yagi / Honda

24 November 2014 time 20:00 | Klub ProKultura, ul. Jagiellońska 17a, 40-032 Katowice

Wacław Zimpel - clarinet

Michiyo Yagi - voice, koto

Tamaya Honda - drums

ticket: 25 zł


M I C H I Y O  Y A G I / koto, śpiew

studiowała grę na tradycyjnej  japoƒskiej harfie Koto u mistrzów tego instrumentu.Obecnie współpracuje z najwybitniejszymi improwizatorami z całego świata. We wszystkich projektach, kładzie nacisk na oryginalne kompozycje i innowatorskie techniki artykulacyjne, co sprawia,że jest artystką wyjątkową. Na liście muzyków współpracujących z nią są m.in.: Mark Dresser, Jim O’Rourke, Akira Sakata, Peter Brötzmann, Sidsel Endresen, Han Bennink, Eivind Aarset, Thomas Strønen, Alan Silva, Kazutoki Umezu, Raz Mesinai, Yoshihide Otomo, Joëlle Leandre, Ned Rothenberg, Knut Buen, Bugge Wesseltoft, Satoko Fujii, Hakon Kornstad,Tatsuya Yoshida (Ruins), Carl Stone, Masahiko Sato, Billy Bang, Keiji Haino, Mats Gustafsson oraz Sachiko M.

Występuje  także z muzykami sceny rockowej jak Steven Wilson (Porcupine Tree), czy gwiazdami popujak Ayumi Hamasaki czy Angela Aki. Jest liderką dwóch zespołów : Michiyo Yagi Double Triooraz Michiyo Yagi Trio. Występuje również  solo i w duecie Dojo, który tworzy z perkusistà Tamaya Hondà.

 

W A C Ł A W Z I M P E L / klarnety

to klasycznie wykształcony klarnecista oraz kompozytor. Największe inspiracje czerpie z sakralnej i rytualnej muzyki różnych kultur. W swoich kompozycjach często odnosi się ́ do dawnych kompozytorów tworząc swoiste, współczesne polemiki lub komentarze muzycznych tradycji. Jest liderem polskiego zespołu Hera, polsko-niemieckiego Wacław Zimpel Quartet, hindusko-polskiej formacji Saagara, osadzonej w tradycji muzyki karnatyckiej oraz warszawskiego nonetu ToTu Orchestra. Współtworzy Resonance, orkiestrę Kena Vandermarka. Współpracuje również  z: Hamidem Drakiem, Joe McPhee, Mikołajem Trzaską, Michaelem Zerangiem, Klausem Kugelem, Christianem Ramondem, Ghiridarem Udupà, Stevem Swellem, Bobbym Few, Markiem Tokarem czy Perrym Robinsonem.

 

T A M A Y A H O N D A / perkusja

jest obecnie jednym z najważniejszych perkusistów Japońskich. Pochodzi z muzycznej rodziny o bardzo silnych jazzowych tradycjach. Profesjonalna kariera Hondy zaczęła się  gdy mając 13 lat zasiadł za perkusją w zespole ojca Takehiro Hondy – Native Son. Pracował z czołowymi muzykami japońskiej sceny. Około 2000 roku Tamaya Honda rozszerzył spektrum swoich zainteresowaƒ o muzykę free, co w naturalny sposób doprowadziło go do współpracy z Michiyo Yagi i Akira Sakatà, a później z Peterem Brötzmannem. Honda jest członkiem Michiyo Yagi Double Trio. Tworzy z nią również duet Dojo.


Muzyka: inspiracja tradycyjnymi  melodiami japońskimi, kompozycje autorstwa Michiyo Yagi i Wacława Zimpla, improwizacja jest tu sposobem łączenie dwóch muzycznych światów i kultur.

 

Przestrzeń: każdy ma w niej swoje miejsce


Dźwięk: czas niezbędny na wybrzmienie


Myśl: precyzja i konsekwencja w prowadzeniu

Autumn
2018